Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
Важни срокове

В А Ж Н И    С Р О К О В Е

Кандидатстудентски конкурсни изпити по мате­матика

Предварителни изпити - 24 март, 21 април, 26 май, 23 юни 2017 г.,

начало: 14.00 ч.

Редовен изпит - 21 юли 2017 г., начало: 14.00 ч.

Допълнителни изпити (при наличие на свободни  места) - 11 септември

и 25 септември 2017 г., начало: 14.00 ч.

  • Подаване на документи и прехвърляне на оценки - до деня преди изпита.
  • Класиране на приетите студенти - 24 юли, 12 септември, 27 септември 2017 г.
  • Записване на приетите студенти - от 24 юли до 27 юли, от 12 септември до 14 септември, от 27 септември до 29 септември 2017 г.

      

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" № 28

тел. 0301/6 33 27, 0878/ 503 004, 0878/503 055

e-mail: tk-smolian@dir.bg; www.tk-smolian.eu

Календар