Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
В пресата

В 

В 

В 

Технически колеж – Смолян и Община Смолян организираха информационна среща

      Днес 27 юни 2013 година във фоайето на общината се проведе информационна среща. Събитието бе организирано от Техническия колеж – град Смолян и осъществено със съдействието на община Смолян. Идеята за тази първа по рода си среща за колежа бе да се представят възможностите за обучение в това висше училище и последващата реализация на завършилите го студенти. Зам. кметът Марин Захариев и г-н Иван Муцевски, началник на регионалния инспекторат по образование приветстваха провеждането на такава среща. Висше училище в областта на техническите науки е необходимо за нашия регион като предпоставка за развитие на техническите кадри и успешната реализация на младите хора.

      На присъстващите на срещата кметове, кметски наместници и общински съветници бе представена кратка презентация за специалностите, кандидатстването и обучението в Колежа. Инвестирането в образование в колежа е разумен и отговорен избор за всеки, който иска да се развива в областта на техниката, защото за своята почти четвъртвековна история той се наложи като водещо висше училище, специализирано в областта на техническите науки. Ръководството му е в непрекъснат диалог с работодателите в района, в резултат на което обучението е по дисциплини, които се осъвременяват с оглед да получат конкурентноспособни кадри за трудовия пазар с добра практическа подготовка. Гъвкавият съботно-неделен процес на обучение е възможност за студентите едновременно да учат и да работят.

      Свои впечатления от обучението си в колежа споделиха възпитаникът на Колежа Стилян Узунски и настоящият студент Недко Димитров.

      Към присъстващите се обърна и доц. д-р Кънета Паскалева, временно изпълняващ длъжността директор на Колежа. Тя отново подчерта ролята на Колежа като средище за изграждане на технически кадри. Добрата комуникация между ръководството на Колежа и работодателите в региона е успешна формула за развитието на местни кадри, обучаващи се и живеещи тук.

      Колежът продължава приема на студенти за учебната 2013/2014 година по петте си специалности: Електроенергетика и електрообзавеждане, Комуникационна техника и технологии, Компютърни и комуникационни системи, Машиностроителна техника и технологии, Автомобилна техника. Кандидатстуденският изпит е тест по математика и ще се проведе на 13.07 и 27.07 тази година. Желаещите да учат в Колежа могат да кандидатстват и с оценката от матура по математика, физика или български език и литература.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Велислава Райдовска

Календар