Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
Такса за обучение 2016 - 2017

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 Семестриалната такса за обучение

е в размер на 320 лв.  и се заплаща в

SG „Експресбанк" АД - гр. Смолян

IBAN: BG08TTBB 94 003 1200 177 55

Б. код TT BB BG 22, или

в касата на Колежа

преди началото на семестъра.

      В документа за внесената сума се посочват трите имена и факултетния номер на студента.

Календар