Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
Студентски съвет

 СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

1.     Албена Асенова Зангурова - Председател

2.     Диляна Асенова Кашокова - Зам. Председател

3.     Мая Миткова Симеонова - Зам. Председател

4.     Румяна Хариева Говедарова - Председател на комисията

        по финанси и физическа култура и спорт

5.     Анелия Красимирова Хаджийска - Председател на комисията

        по учебна дейност и европейски програми и проекти

6.     Станимир Емилов Янков - Член на комисията

        по финанси и физическа култура и спорт

7.     Здравко Руменов Гизгинджиев

8.     Александър Стоянов Куцев

9.     Шефкет Хасанов Бунев  -  Протоколчик

10.   Антон Петров Харитев

11.   Мирослав Александров Гюров

        Имейл на Студентския съвет: tk_kuns_2017@abv.bg

 

 

Календар