Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
Регламенти

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАСТАВНИЧЕСКА (ТЮТОРНАТА) СИСТЕМА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СМОЛЯН

КЪМ ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"


РЕГЛАМЕНТ

ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НЕЧЕСТНИ ПРОЯВИ НА СТУДЕНТИ,

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

В ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СМОЛЯН КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"


РЕГЛАМЕНТ

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО РАБОТА С ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

В ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СМОЛЯН КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“


РЕГЛАМЕНТ

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И СТУДЕНТСКИ ЖАЛБИ

В ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СМОЛЯН КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“


РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ (СТАЖОВЕ) НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СМОЛЯН

КЪМ ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 


Календар